HİZMETLERİMİZ

Atıksu Arıtma Tesisi

Karışık Endüstriyel Arıtma Tesisimiz kimyasal ve biyolojik arıtma sisteminin endüstriyel ve evsel atık sularının arıtımı için uygun olup arıtma verimleri Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 19’da verilen sınır değerleri sağlamaktadır.