ÜRÜNLERİMİZ

  MONOMERLER

 • VİNİL ASETAT MONOMER
 • STİREN MONOMER
 • BUTİL AKRİLAT MONOMER
 • ETİL AKRİLAT MONOMER
 • POLİMERLER

 • PVC (Polivinil Klorür)
 • PVA (Polivinil Asetat)
 • PVA (Polivinil Alkol)
 • SBS (Stiren Butadien Stiren)
 • HİDROKARBONLAR

 • HEKZAN
 • HEPTAN
 • TOLUEN
 • XYLENE
 • ALKOLLER

 • METİL ALKOL (METANOL)
 • ETİL ALKOL (ETANOL 96/99.5)
 • N-PROPİL ALKOL
 • İZO PROPİL ALKOL
 • N-BUTİL ALKOL
 • İZO BUTİL ALKOL
 • 2ETİL HEKZANOL
 • POLİVİNİL ALKOL (PVA-STİREN-VİNİL)
 • AMİNLER
 • MONO ETANOL AMİN
 • Dİ-ETANOL AMİN
 • TRİ-ETANOL AMİN
 • Dİ-ETİL AMİN
 • TRİ-ETİL AMİN

  ETİLEN & PROPİLEN GLİKOLLER

 • MONO ETİLEN GLİKOL (MEG)
 • DİETİLEN GLİKOL (DEG)
 • TRİETİLEN GLİKOL (TEG)
 • MONOPROPİLEN GLİKOL (MPG)
 • PEG (POLİETİLEN GLİKOLLER 200/400/600
 • KETONLAR

 • ASETON
 • METİL ETİL KETON (MEK)
 • METİL İZOBUTİL KETON (MIBK)
 • SİKLOHEKZANON
 • ESTERLER

 • METİL ASETAT
 • ETİL ASETAT
 • PROPİL ASETAT
 • BUTİL ASETAT
 • İZOBUTİL ASETAT
 • KLORLU SOLVENTLER

 • METİLEN KLORİT
 • PERKLOR ETİLEN
 • TRİKLOR ETİLEN

  TİNERLER

 • SELÜLOZİK TİNER
 • SENTETİK TİNER
 • AKRİLİK TİNER
 • ÜNİVERSAL TİNER
 • ALKOLLER

 • DERİ KİMYASALI
 • ETİL ALKOL (%96-%99)
 • İ.P.A (İso Propil Alkol)
 • İSO BUTANOL (İso Butil A)
 • BUTİL GLİKOL
 • BUTİL DİGLİKOL
 • ETİL GLİKOL
 • BOYALAR

 • İÇ CEPHE VE TAVAN BOYASI
 • ANTİPAS BOYA
 • TUTKALLAR